Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Училищно настоятелство

 

Училищно настоятелство „Васил Левски“, с. Караджово, община Садово

 

При проведено ново отчетно-изборно събрание през 2016 година съставът на Училищно настоятелство „Васил Левски“село Караджово бе променен и е в следният състав. Негов председател е госпожа Гинка Керина, а негови членове са: Вихра Димитрова, Антоанета Илиева, Иванка Лазина, Запрянка Латева, Гергана Тасева и Севджан Емурла.

 

Училищно настоятелство „Васил Левски“село Караджово е създадено с цел подпомагане дейността на образователния и възпитателен процес в училището. Негов председател е госпожа Полина Памукова, а членове са: доцент Георги Керин, Мария Стойчева и Христина Николова.

 

Важни документи на училищното настоятелство са: 

  1. Протокол за избор на училищното настоятелство
  2. Решения на училищното настоятелство
  3. Устав на училищното настоятелство
  4. Отчет за дейността на на училищното настоятелство