Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Обществен съвет

 

Обществен съвет към ОУ “Васил Левски“

 

Според промените направени в новият Закон за предучилищно и училищно образование е заложено създаването на Обществени съвети към училищата и детските градини. Целта на този орган е развитие на образователната институция и граждански контрол върху управлението й.

 

Обществените съвети функционират паралелно с училищните настоятелства. В него участват родители на ученици, които са избрани на родителска среща и представител на финансиращия орган, като За общинските училища това е общината. Така съветът ще има пряко наблюдение върху разходването на публичните средства и реализацията на стратегията за развитие, на отделните програми и политики в съответното училище.

 

В ОУ“Васил Левски“ на родителска среща бе избран следният състав на Общественият съвет:

  • председател – Георги Георгиев – родител
  • секретар – Добринка Йорданова – родител
  • членове – Донка Рачева – родител, Севджан Мюмюн – родител
  • представител на финансиращият орган – Кочо Янев

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - ПРОЧЕТИ ТУК!

 Заповед за утвърждаване на обществен съвет 2016г.

 Заповед за утвърждаване на обществен съвет 2019г.

Заповед за утвърждаване на обществен съвет 2022г.

ПРОТОКОЛ № 1 /22.12.2016 г.