Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Нормативни документи

 

Нормативни документи на училището:

 

Училищна програма за превенция - ТУК!

 

Правилник за вътрешния трудов ред - ТУК!

 

Стратегия за развитие - ТУК!

 

Правилник за дейността на ОУ “Васил Левски“ - ТУК!

  

Ваканции 2018-2019 година - ТУК!

 

Календар за 2018 – 2019 учебна година - ТУК!

 

Седмично разписание за I учебен срок на 2018-2019 - ТУК!

 

График за контролни работи - ТУК!

 

График за консултации по предмети - ТУК!

 

График за допълнителен час на класа - ТУК!

 

Седмично разписание за II учебен срок на 2018-2019 - ТУК!