Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

История

 

На 23.10.1982г. се чества 111 Годишен юбилей на Училище "Васил Левски"

УЧИЛИЩНА ХРОНИКА:

 

1852 г.– По данни на стари хора, българско училище в село Караджово е съществувало още през Възраждането, с построяването на църквата.В двора на църквата се помещавало училището като в него се обучавали 10 – 15 ученика в една паралелка от четири слети класа.

 

1870/ 1871 г.– За светско училище в селото се споменава в османски архиви

 

1882 г.- По направена историческа справка , след Освобождението по инициатива на местната общественост била построена специална училищна сграда.

 

На същото това място сега се издига сградата на читалище ,,Отец Паисий”.

 

1897 г.- има запазени архивни училищни материали, а същата сграда се е използвала за училище до 1928 г., когато била повредена от земетресение.

 

1946 – 1947 г. – През тази учебна година за първи път в селото се открива прогимназия , която става районна за селата Кочево и Моминско.

 

За всички години досега през ОУ “Васил Левски”, с. Караджово са преминали хиляди ученици и десетки учители и всеки от тях е оставил следа в историята на училището.

 

ОТ ЛЕТОПИСНАТА КНИГА НА УЧИЛИЩЕТО