Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Екип от професионалисти

Преподавателският състав се състои от висококвалифицирани учители

 • Красимира Благоева - директор

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕКТИВ

Начален курс:

 • Станка Тонева – класен ръководител на 1а клас
 • Ивелина Урджанова – класен ръководител на 2а клас
 • Гинка Керина – класен ръководител на 3а клас
 • Кичка Боботилова – класен ръководител на 3б клас
 • Фатма Хабиб – класен ръководител на 4а клас

Учители ЦДО в начален курс:

 • Таня Кавалова
 • Маруся Иванова
 • Мария Терзиева

Прогимназиален курс:

 • Таня Макахчиева – Български език и литература
 • Серафим Петров – Английски език, Физическо възпитание и спорт
 • Павлина Андонова – Математика, Физика, Технологии
 • Наталия Куценко – Химия, Биология и здравно образование, Изобразително изкуство
 • Мая Здравкова – История и цивилизация, География и икономика
 • Мария Димитрова – Информационни технологии
 • Васил Димитров – Допълнителен час на спортните дейности
 • Йонко Делянов – Музика
 • Мария Терзиева - Музика

Учители ЦДО в прогимназиален курс:

 • Айгюл Расимова
 • Йонко Делянов

За учениците от ОУ „Васил Левски“ работят още:

 • Вихра Димитрова – главен счетоводител
 • Елена Иванова – завеждащ административна служба
 • Емилия Чавдарова – хигиенист
 • Йордан Вълканов – огняр
 • Здравко Чавдаров - шофьор на училищен автобус

Снимка на Основно училище