Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Проект "Формиране на езикови и социално-емоционални умения чрез приказки“ 

ПРОЕКТ „Формиране на езикови и социално-емоционални умения чрез приказки“ 

       Източник на финансиране - Фондация „Тръст за социална алтернатива”

       Кратко описание на проектната идея

       Апробиране на методически инструментариум за компенсиране на речевия дефицит чрез ромски приказки в експериментални групи, включващи първокласници от пет български училища с преобладаващо смесен етнически състав.

       Намеренията на екипа са от тези училища да се включат минимум 200 ученици роми, от които минимум 100 ще бъдат в седемте паралелки, в които ще се апробира технологията и още минимум 100 от други  седем паралелки, които ще бъдат контролна група.