Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

проект Твоят час - 2016 година

 

ПРОЕКТ – “ ТВОЯТ ЧАС “ - 2016 година


Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.


Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ – „ТВОЯТ ЧАС”

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците;
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Предлагани извънкласни дейности:

 

Играйко – Знайко - Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание


Радиостанция – бъдете с нас - Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят


Знам и мога - Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература


Мога да смятам - Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика


ЧЕТЕНЕТО, ПИСАНЕТО – ЛЕСНО И ИНТЕРЕСНО - Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература

 

Ръководители на извънкласни дейности са:

 • Павлинка Димитрова Андонова
 • Любомира Костадинова Димова
 • Ана Петрова Георгиева
 • Йонко Деянов Делянов
 • Фатма Вели Хабиб
 • Таня Николова Макахчиева
 • Наталия Георгиева Куценко
 • Васил Георгиев Димитров
 • Станка Христова Тонева
 • Красимира Трендафилова Благоева
 • Мария Веселинова Терзиева
 • Стоян Илиев Атанасов

 

Съвет „Твоят час“:

 • Ивелина Божинова Урджанова
 • Атанаска Николова Петрова
 • Гергана Стоянова Тасева
 • Севджан Фидаил Емурла
 • Антоанета Николова Илиева
 • Кичка Цанкова Боботилова
 • Елица Любомирова Бешкова

 

Повече за проекта може да прочетете ТУК!

 

Реализирани дейности:

 

Проект „Твоят час“ – „Играйко Знайко“ - ИНФОРМАЦИЯ и ГАЛЕРИЯ


Коледна съвместна представителна изява „Заедно можем повече“ – проект „Твоят час“ - ИНФОРМАЦИЯ и ГАЛЕРИЯ


Първото занимание на група“Знам повече“… – проект“Твоят час“ - ИНФОРМАЦИЯ и ГАЛЕРИЯ


„МОЯТ ЛЕВСКИ “ – 16.02.2017 - ИНФОРМАЦИЯ и ГАЛЕРИЯ


ГРУПА „УЧИЛИЩЕ ЗА ТАЛАНТИ “ ПО ПРОЕКТ “ ТВОЯТ ЧАС“ - ИНФОРМАЦИЯ и ГАЛЕРИЯ


Група „Знам и мога“ обучителни затруднения по БЕЛ – пети и шести клас – Проект “ Твоят час“ - ИНФОРМАЦИЯ и ГАЛЕРИЯ


Група по обучителни трудности „Четенето, писането – лесно и интересно“- 4 клас ,ръководител – Фатма Хабиб - ИНФОРМАЦИЯ и ГАЛЕРИЯ


„Книжки хубави с картинки – 4 клас “ - ИНФОРМАЦИЯ и ГАЛЕРИЯ


Радост в бяло и червено – в 1 клас - ИНФОРМАЦИЯ и ГАЛЕРИЯ


Онлайн образователни игри -„Играйко-Знайко“ - ИНФОРМАЦИЯ и ГАЛЕРИЯ

 

Представителна изява "АЗ МОГА ТУК И СЕГА - "Играйко знайко" - ИНФОРМАЦИЯ И ГАЛЕРИЯ

 

В света на Информационните технологии група "Играйко Знайко" - ИНФОРМАЦИЯ И ГАЛЕРИЯ

 

Посещение на "Музейко" група "Мога да смятам" и група "Знам повече" - ИНФОРМАЦИЯ И ГАЛЕРИЯ

 

Посещение на Спортното училище от група "Училище за таланти" - ИНФОРМАЦИЯ И ГАЛЕРИЯ

 

Ние щурчетата - ИНФОРМАЦИЯ И ГАЛЕРИЯ

 

Работилница творилница - ИНФОРМАЦИЯ И ГАЛЕРИЯ

 

 "Четенето, писането - лесно и интересно" - ИНФОРМАЦИЯ И ГАЛЕРИЯ

 

"Мога да смятам" - ИНФОРМАЦИЯ И ГАЛЕРИЯ

 

 "Знам и мога" - ИНФОРМАЦИЯ И ГАЛЕРИЯ

 

"Радиостанция - бъдете с нас" - ИНФОРМАЦИЯ И ГАЛЕРИЯ

 

"Знам и мога" - ИНФОРМАЦИЯ И ГАЛЕРИЯ