Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Проект "Етнотолеранс"

Проект на СНЦ "Етнотолеранс" BG05M2OP001-3.017-0007 "Eфективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда" по процедура: Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда е одобрен за финансиране. – 2020-2022

 

        Заедно с партньорите ни: СУ "Св. Климент Охридски", 21 ДГ "Ежко Бежко", 77 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 113 СУ „Сава Филаретов“, 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, 65 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 91 ДГ "Слънчев кът" от София, Обединено училище „Христо Ботев“ село Дълго поле, ОУ "Граф Н. Игнатиев", село Граф Игнатиево, ОУ "Васил Левски" село Караджово от област Пловдив, СУ "Хаджи Мина Пашов" - Сливен, Професионална гимназия по химични и хранителни технологии - Пазарджик; ДГ "Пролет" и ДГ 15 "Райна Княгиня" - Перник ще работим по усъвършенстване на стратегиите и на педагогическите специалисти за работа в условията на мултикултурното образователно пространство.