Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Проект "Да нарисувам приказка"

ПРОЕКТ „ДА НАРИСУВАМ ПРИКАЗКА“ – 2020 – 2021

        Източник на финансиране – ЦОИДУЕМ

        Кратко описание на проектната идея

       Чрез два клуба за извънкласна дейност –  словесно-изпълнителска и приложно-творческа на учениците в училище се дава възможност за изява на способностите, съхраняване и развиване на културната идентичност, изграждане на комплекс от умения, създаващи  визия за бъдещето и подпомагащи интеграцията на подрастващите от етническите малцинства.