Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"

   Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“,

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“  в прогимназиален етап. – 2022

  • оборудване и обзавеждане на стая за дейности по интереси (маси, столове, шкафове, дивани, постелки за под и др.);
  • осигуряване на консумативи и материали (водни бои, блок/скицник за рисуване, цветни моливи, пастели, гланцови блокчета, цветни хартии, хартия за принтер, ножици, лепило, пластилин, CD с произведения за деца: песни, приказки, стихотворения и др.) за работа в часовете за дейности по интереси;
  • осигуряване на книги (образци на българското и световно литературно творчество за деца, енциклопедии и др.) за обезпечаване на работата на децата и учениците в часовете за дейности по интереси;
  • осигуряване на игри – образователни, възпитателни, забавни игри, групови и индивидуални за работата на децата и учениците в часовете за дейности по интереси.

 Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“  в начален етап. – 2020

  • оборудване и обзавеждане на стая за дейности по интереси (маси, столове, шкафове, дивани, постелки за под и др.);
  • осигуряване на консумативи и материали (водни бои, блок/скицник за рисуване, цветни моливи, пастели, гланцови блокчета, цветни хартии, хартия за принтер, ножици, лепило, пластилин, CD с произведения за деца: песни, приказки, стихотворения и др.) за работа в часовете за дейности по интереси;
  • осигуряване на книги (образци на българското и световно литературно творчество за деца, енциклопедии и др.) за обезпечаване на работата на децата и учениците в часовете за дейности по интереси;
  • осигуряване на игри – образователни, възпитателни, забавни игри, групови и индивидуални за работата на децата и учениците в часовете за дейности по интереси.