Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

НП "Иновации в действие"

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ – 2020-2021

         Подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти. Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации, чрез училищна мобилност, информационна платформа и мрежа на иновативните училища.

         Сключен договор за обмяна на практики с Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ – гр. Стара Загора.