Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Уважаеми родители,
скъпи ученици,

в раздел За нас-училищни документи са публикувани заповедите и документите, свързани с организацията на работа в ОУ „Васил Левски“, с. Караджово през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19: