Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Все по-заЕдно - все по-добри

Все по-заЕдно – все по-добри

За десети път Национално издателство „Аз-буки“ връчва стипендия за отличен успех на ученик от ОУ „Васил Левски“ в с. Караджово, община Садово