Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

УЧИЛИЩЕН ПЛОД И УЧИЛИЩНО МЛЯКО

Днес ОУ"Васил Левски" с.Караджово предостави на учениците от 1 до 4 клас хранителни продукти по европейски схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко". Целта на тези схеми е да възпитават у учениците трайни навици за консумиране на пресни плодове и зеленчуци, както и млечни продукти. Благодаря за съдействието на родителите и помощта на образователния медиатор Бойчо Кочев !

Снимка на Основно училище Снимка на Основно училище Снимка на Основно училище Снимка на Основно училище