ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

ТРИНАДЕСЕТАТА БЛАГОТВОРИТЕЛ НА ВЕЧЕР НА УЧИЛИЩЕТО

Колективът на ОУ “Васил Левски” с.Караджово, в партньорство с Училищното настоятелство и община Садово и с подкрепата на в-к “Аз Буки”, имат удоволствието да Ви поканят на
Т Р И Н А Д Е С Е Т А Т А
Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Н А В Е Ч Е Р
НА У Ч И Л И Щ Е Т О
с мото “В помощ на образованието на всеки ученик!”
и връчване на нетрадиционен сертификат за партньорство и успех „Семейство за пример“.
Обстоятелствата наложиха провеждането на една различна Благотворителна вечер
на 04 юли 2020г. /събота/ от 19.45 часа онлайн.

БЛАГОДАРЯ, ЧЕ СПОДЕЛЯТЕ
ТЕЗИ МИГОВЕ С НАС  !

https://www.youtube.com/watch?v=rqDsuTbobEY