Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

На 25 май 2019г. се проведе екскурзия на група по интереси „Магията на изкуството и технологиите“ – VI клас с ръководител Ана Георгиева - ИНФОРМАЦИЯ