Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за набиране на предложения за доставка на продуктите по

Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в

ОУ "Васил Левски, код1602807, община Садово - ТУК