Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ ПО НП "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА"

Днес, 07.07.2023 г., се проведе ПС, на който бе взето решение ОУ „Васил Левски“ с. Караджово да кандидатства по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Предстои сформиране на групи, както следва:

  1. Модул 1. Изкуства.
  2. 1 група - танцово изкуство: български народни танци;
  3. 1 група - изкуство: приложно изкуство

 

  1. Модул 2. Спорт.
  2. 1 група – футбол в начален етап;
  3. 1 група – футбол – прогимназиален етап.

 

Моля, желаещите да бъдат ръководители на предложените групи, да подадат заявление лично или по пощата на адрес: с. Караджово, ул. „20-ТА“ №17, община  Садово, област Пловдив, или на електронен адрес: diakona@karadjovo.com, като в ТЕМА на писмото се посочва: Кандидатстване за позиция: „Ръководител на група по ........ по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 05 октомври 2023 г.

ВАЖНО!

 

Ръководители на сформираните групи трябва да предоставят документ, удостоверяващ техните професионални умения.