Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Новата ни реализирана идея. Благодарим на Таня Кавалова и Маруся Иванова ???? !