Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

На 28 октомври 2019 година в Начален етап се организираха и проведоха различни инициативи за насърчаване на грамотността на учениците - ИНФОРМАЦИЯ