Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

На добър час на eдин задружен клас! Випуск 2018