ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

И днес, 148 години след героичната му смърт, той си остава най – живият между живите, най – големият между големите, най – чистият между българите… - ИНФОРМАЦИЯ