ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОМОЩНИ РЕСУРСИ ПРИ ОБУЧАВАНЕ В ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

Уважаеми ученици и родители,

виртуалните класни стаи във Facebook работят в режима на седмичното разписание. Във ваша помощ е създадена допълнителна секция в сайта на ОУ "Васил Левски" с ресурси улесняващи вашата работа при подготовката на децата.

Връзки към безплатните ресурси може да откриете на www. karadjovo.com в раздел ДРУГИ – В ПОМОЩ НА РОДИТЕЛЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ!!!