Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Информация 19.11.2020г. /четвъртък/

   Скъпи родители, уведомявам Ви, че учебният процес в ОУ "Васил Левски" от 19.11.2020г. /четвъртък/ до 02.12.2020г. /сряда/ ще се провежда от разстояние в електронна среда за всички ученици от 1 до 7 клас. Отсъстващи учители за деня 6 /шест/.

    В училището има 1 /един/ учител с установен Covid-19. Няма карантинирани ученици, педагогически и непедагогически персонал.

    При промяна в обстоятелствата, ще бъдете своевременно информирани!

    За времето на обучение в електронна среда изключително разчитаме на вашата отговорност като родители.

Бъдете здрави!!!