Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

График по дати и предмети за редовна изпитна сесия на самостоятелна форма на обучение

График по дати и предмети за редовна изпитна сесия на самостоятелна форма на обучение - ТУК