Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

График по дати и предмети за поправителна изпитна сесия на дневна и самостоятелна форма на обучение юли 2022 година - ТУК