ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Отбелязването на "Деня на майчиния език" цели да покаже езиковото многообразие. Езикът е основен фактор за нашата идентичност, начин за запазване и развиване на нашите традиции, но и предаването им на следващите поколения. Майчиният език на всеки човек е свещен. Почитайте, учете и разпространявайте родния си език, защото няма по-велико от това, да славиш своя народ и език пред света!Международният ден на майчиния език стимулира развитието у нас да изразяваме дълбоко уважение не само към нашия роден език, но и към другите езици.

https://youtu.be/ovMLamNiEI4

 

Може да бъде изображение с 3 души, дете, стоящи хора и на закрито