Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Ден на доброволчеството

 
  
 
             
   Днес, в Деня на доброволчеството, искаме да благодарим на всички малки, големи и още по-големи момичета и момчета, които всеки ден ни карат да намираме смисъла в това, което вършим, да ставаме всеки път след като паднем, да запазим усмивките си въпреки трудностите и да не губим вярата си. Благодарим ви, че ви има и че правите смислени думи като Промяна, Добро, Хора, Правя, Доброволчество, Човек, Давам ...
БЛАГОДАРИМ ВИ!