Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

В навечерието на празника на писмеността и просвещението учениците от начален курс поздравиха присъстващите с любимите стихове и песни на всички българи. - ИНФОРМАЦИЯ