Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

19.02.2018г. - Патронен празник. На този ден в училището се провежда традиционно състезание по история, насочено към живота и делото на Васил Левски. В чест на Патрона на училището се проведе и конкурс за мултимедийна презентация за живота и делото му - ИНФОРМАЦИЯ, както и традиционен турнир по гимнастика - ИНФОРМАЦИЯ