Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

За първокласниците

 

Съобщение за родителите на бъдещи първокласници

 

Уважаеми родители на първокласници, започва кампанията за записването на вашите деца в училище. Ето какво предлагаме ние от Основно Училище "Васил Левски" село Караджово:

  • Прием на ученици за І клас за учебната 2023 / 2024 година
  • Училището предлага целодневно обучение – учебни занятия до обяд + занималня и столово хранене чрез кетъринг.
  • Обучението се води от високо квалифицирани преподаватели.
  • Училището разполага с просторен физкултурен салон и компютърна зала. Заявленията се попълват в училище по готов образец.
  • Записването става с копие от Акта за раждане на детето – всеки ден от 8,30 до 16,00 часа от понеделник до петък.
  • След получаване на удостоверение за завършена ПДГ, задължително се представя в училище.
  • Прием на документи : срок до 03.07.2023 г. Телефон за връзка 0878 322260.

 

От ръководството

 

Бланки на документите необходими за записване на вашето дете: Заявление за постъпване в 1-ви клас

 

 

Често задавани въпроси

 Въпрос: Какво представлява целодневната организация на учебния ден?

     Училището организира целодневната организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас при желание на родителите, както  и от V до VІІ клас при желание на родителите и съобразно възможностите на училището.

     Групите за целодневна организация се формират съобразно броя на подадените заявления от родителите до 1 септември. След тази дата ученици могат да допълват свободните места в сформираните вече групи до максималния им брой, който е различен при различните варианти на организация.

     А какви са вариантите на организация?  Провеждане в самостоятелен блок преди обяд или след обяд на учебните часове от училищния учебен план и съответно след обяд или преди обяд на дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. 

       Организираният отдих и спорт включва създаване на здравословни навици и активна почивка, време за общуване със съучениците и обедното хранене; самоподготовка е времето за писане на домашната работа и подготовка за следващия ден; а заниманията по интереси се избират от родителите от предложени от педагогическия съвет на училището дейности.

       Всички дейности при целодневното обучение се преплитат и допълват. Макар  отдихът, самоподготовката и дейностите по интереси да се осъществяват независимо едни от други, на практика те се допълват.

Въпрос: Защо в І клас няма количествени оценки?

      В раздел VІІ, чл. 119 (6) от ЗПУО за оценяване на резултатите от обучението на учениците е уточнено, че на учениците от І до ІІІ клас не се поставят количествени оценки. Постиженията на учениците се оценяват като се поставя качествена оценка, като се оформя и една обща, като краен резултат от обучението в І клас за всички учебни предмети изучавани през годината, която се вписва в удостоверението за завършен клас.

Въпрос: Какво правят децата през междучасието?

       Чл. 103 (1) от ЗПУО гласи: Учебният ден включва учебни часове и почивки между тях. (2) Продължителността на учебните часове и почивките между тях се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование. За І и ІІ клас учебните часове са с продължителност 35 мин., като почивката между тях е 20 мин., а между първия и втория час е 30 мин. или т. нар. голямо междучасие.

        По време на учебните занимания учениците са под надзора на преподавателите. Класният ръководител организира времето на учениците през всички междучасия, като осъществява непрекъснат контакт и наблюдение. По време на малките междучасия обикновено учениците отиват до тоалетна, пият вода, някои рисуват, играят тихи игри. В междучасието между първия и втория час учениците закусват.

Въпрос: Има ли възможност да закусват в училище? Как става това?

    За учениците от начален етап в училището е осигурена безплатна закуска. 

Въпрос: Как се хранят децата на обяд?

        При целодневна организация на учебния ден учениците не могат да напускат училището, за да обядват извън него.

      За учениците на целодневно обучение училището е осигурило кетърингово хранене, като част от сумата за обяда се поема от родителите. Родители, които не желаят да се възползват е необходимо да приготвят обяда на детето от вкъщи.

Въпрос: Как правилно да организираме вкъщи работното място на ученика?

        Дори да не разполага със своя стая, детето трябва да има свое местенце, където да прибира нещата си.

Бюрото

      Хубаво ще е да бъде с височина, подходяща за детето. Също така да е с голяма работна повърхност, повечко чекмеджета и шкафчета за прибиране на многобройните учебни помагала. Местоположението му също е от голямо значение. За да не се изморяват очите на детето, поставете бюрото под прозореца или така, че светлината да идва от ляво (ако детето пише с лявата ръка – обратно). Така ръчичката му няма да хвърля сянка на листа, докато пише.

Столът

      Много важна е височината му, а също и облегалката. Детето  трябва да може спокойно да опира краката си в пода, когато седи, а гърбът му да е добре подпрян. Най-добрият вариант са столовете с регулируема височина и подвижна облегалка, за да не се изгърбва първокласникът, докато пише или рисува.

Светлината и аксесоарите

    Вече споменахме колко е важно правилното осветление, когато говорихме за бюрото. Добре e да добавите и настолна лампа за мрачните дни или вечерните занимания. Можете да изберете аксесоарите за работното място заедно с детето  – календар, моливник, подложка за мишката и т. н. Така  ходенето на училище ще е  по-вълнуваща и не толкова плашеща промяна.

Въпрос: Може ли да се носят в училище играчки?

     Няма изрична забрана за носенето на играчки в училище, но е желателно  учениците да не носят в училище играчки, които биха могли да породят конфликтни ситуации(загуба, счупване, кражба, нараняване) и отвличане на вниманието от учебния процес. Обяснете на детето, че е вече голямо и играчките трябва да останат вкъщи. Когато се прибере, не му забранявайте играта с тях, защото то още не осъзнава напълно настъпилата промяна.

СЪВЕТИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

 

Начини да покажете любовта си към децата


1. Усмихвай им се.

2. Слушай това, което те говорят.

3. Интересувай се от техните проблеми.

4. Гледай ги в очите, когато говориш с тях.

5. Слушай, когато те говорят.

6. Играй с тях.

7. Смей се заедно с тях.

8. Бъди снизходителен към тях.

9. Казвай “да”колкото се може по често.

10. Уверявай ги, че имат право да чувстват това, което чувстват.

11. Установявай границите на тяхната безопасност.

12. Бъди честен .

13. Бъди себе си.

14. Изслушвай разказите им.

15. Прегръщай ги.

16. Забелязвай промените в поведението им.

17. Давай им възможност за избор.

18. Прекарвай с тях време и извън дома.

19. Прави им изненади.

20. Оставай с тях, когато се страхуват от нещо.

21. Понякога ги почерпи без повод.

22. Радвай се на техните открития.

23. Споделяй техния възторг.

24. Последвай ги, когато искат да те водят.

25. Оставай им собствено пространство.

26. Помагай им да колекционират любимите си съкровища.

27. Разговаряй с тях за техните сънища и мечти.

28. Смей се на техните шеги.

29. Отговаряй на въпросите им.

30. Съхранявай общите традиции.

31. Учи това, което те учат.

32. Бъди на тяхно разположение.

33. Ходи на техните концерти, мачове , изяви.

34. Намирай общи теми.

35. Извинявай се, ако направиш грешка.

36. Слушай с тях любимата им музика.

37. Изпълнявай дадените обещания.

38. Благодари им.

39. Оставяй им изрезки от вестници на теми, които ги интересуват.

40. Прави им комплименти.

 

Прикачени документи

roditeli.jpg