Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

В ПОМОЩ НА РОДИТЕЛЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ!!!

Безплатни ресурси в помощ на ученика при осъществяване на дистанционно обучение.