Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Партньори

 

Наши партньори са:

 

Център „Амалипе“

 

 

Центърът е наш добър приятел и помощник в училищната и извънкласната дейност. Училището ни е базово и от години работи активно по следния проект:

 

„Превенция за намаляване на отпадането на ромските ученици от училище“.


Проектът е тригодишна програма, подкрепена от Фондация „Америка за България”. Насочен е към превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Проектните дейности са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии), неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление. Проектът надгражда богатия опит на Център Амалипе по въвеждане на СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”в десетки (и дори стотици) училища от цяла България.


Повече за тях може да научите на http://romaeducation.com/bg/

 

"Заедно в час"

 

 

Заедно в час е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България” през юли 2010 г. с цел да осигури достъп на всяко дете в България до качествено образование, като насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери в нашата образователна система и общество. Професионалистите на фондацията адаптират и прилагат на местно ниво подхода на международната мрежа Teach For All успял в над 25 други държави на пет континента.

 

Екипът ни се състои от млади професионалисти, завършили най-добрите университети в света и придобили международен опит. Учителите на Заедно в час са непрестанно фокусирани върху постигането на високи резултати в класните стаи. Най-голямото признание за тях са успехите на учениците им, които придобиват повече знания, повишават посещаемостта си на часовете, изграждат умения за реализация в професионалния живот след училище и нагласи за успех и как да го постигнат сами.

 

С фирми като „Астра Зенека”, Банка ДСК, ЧЕЗ, Coca Cola, Уникредит БулБанк, Нестле, Български форум на бизнес лидерите, и др. имаме сключени партньорства, с цел да се предоставят възможности за професионално развитие на учителите на Заедно в час по време на двугодишната програма и след нея – под формата на менторство, професионални обучения, летни стажове и възможност за наемане на работа.

 

Нашите спонсори са Виваком, Аурубис, Пикадили, земеделски инвестиционен фонд Серес, „Челопеч Майнинг” ЕООД и “Дънди Прешъс” (DPM).

 

Всички от Заедно в час вярваме, че образованието е ключ към големите успехи в живота и се посвещаваме на мисията да работим за развитието на българското образование.

 

Повече за тях може да научите на https://zaednovchas.bg/