Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Учебници и учебни помагала за учебната 2023-2024 година

 

НАЙМЕНОВАНИЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

КЛАС

1 КЛАС

1.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

„Просвета
Плюс” ЕАД

I a

2.

ЧИТАНКА

„Просвета
Плюс” ЕАД

I a

3.

МАТЕМАТИКА

„Просвета
Плюс” ЕАД

I a

4.

РОДИНОЗНАНИЕ

„Просвета
Плюс” ЕАД 

I a

5.

МУЗИКА

„Просвета
Плюс” ЕАД

I a

6.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

„Просвета
Плюс” ЕАД

I a

7.

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

„Просвета
Плюс” ЕАД

I a

ПОМАГАЛА

1

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ПО БЕЛ

„Просвета София“ АД

I a

2

МАТЕМАТИКА ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

„Просвета София“ АД

I a

3

МАЛКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ  ИУ              

ИК “Анубис” ООД

I a

2 КЛАС

1

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

„Просвета
Плюс” ЕАД

II a

2

ЧИТАНКА

„Просвета
Плюс” ЕАД

II a

3

МАТЕМАТИКА

„Просвета
Плюс” ЕАД

II a

4

РОДИНОЗНАНИЕ

„Просвета
Плюс” ЕАД

II a

5

МУЗИКА

„Просвета
Плюс” ЕАД

II a

6

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

„Просвета
Плюс” ЕАД

II a

7

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

„Просвета
Плюс” ЕАД

II a

8

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

“Пиърсън едюкейшън ЛИМИТИД”

II a

ПОМАГАЛА

1

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ ПО БЕЛ

„Просвета София“ АД

II a

2

ПЪСТРА МАТЕМАТИКА

ИК “Анубис” ООД

II a

3

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ / ОКОЛЕН СВЯТ

„Просвета София“ АД

II a

4

АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА

„Просвета София“ АД

II a

3 КЛАС

1.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

„Просвета
Плюс” ЕАД

III а

2.

ЧИТАНКА

„Просвета
Плюс” ЕАД

III а

3.

МАТЕМАТИКА

"Клет България" ООД

III а

4.

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

„Просвета
Плюс” ЕАД

III а

5.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

"Клет България" ООД

III а

6.

МУЗИКА

„Просвета
Плюс” ЕАД

III а

7.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

"Клет България" ООД

III а

8.

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

"Клет България" ООД

III а

9.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

“Пиърсън едюкейшън ЛОНГМАН”

III а

10.

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

"Просвета София" АД

III а

ПОМАГАЛА

1

СПАЗВАМ ПРАВИЛАТА

„Рива“

III а

2

МАЛКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

ИК “Анубис” ООД

III а

3

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ БЕЛ

„Просвета София“ АД

III а

4 КЛАС

1.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

„Просвета
Плюс” ЕАД

IV a

2.

ЧИТАНКА

„Просвета
Плюс” ЕАД

IV a

3.

МАТЕМАТИКА

„КЛЕТ
БЪЛГАРИЯ”
ООД

IV a

4.

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

„Просвета
Плюс” ЕАД

IV a

5.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

„Просвета
Плюс” ЕАД

IV a

6.

МУЗИКА

„Просвета
Плюс” ЕАД

IV a

7.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

"Клет България" ООД

IV a

8.

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

„Просвета
Плюс” ЕАД

IV a

9.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

“Пиърсън едюкейшън ЛОНГМАН”

IV a

10.

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

„Просвета –
София” АД

IV a

ПОМАГАЛА

1

ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО БЕЛ

„Просвета
Плюс” ЕАД

IV a

2

ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА

„Просвета
Плюс” ЕАД

IV a

5 КЛАС

1.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

"БГ Учебник"

V a

2.

ЛИТЕРАТУРА

ИК "Рива"

V a

3.

МАТЕМАТИКА

„Архимед 2” EООД

V a

4.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

„Просвета
Плюс” ЕАД

V a

5.

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

СД „Педагог 6“ 

V a

6.

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

„Просвета
Плюс” ЕАД

V a

7.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

„Просвета
Плюс” ЕАД

V a

8.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

“Пиърсън едюкейшън ЛОНГМАН”

V a

9.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

"Клет България" ООД

V a

10.

МУЗИКА

„Просвета
Плюс” ЕАД

V a

11.

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

“Бит и техника”

V a

6 КЛАС

1.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

"БГ УЧЕБНИК"

VI а

2.

ЛИТЕРАТУРА

ИК "РИВА"

VI а

3.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

“Пиърсън едюкейшън ЛОНГМАН”

VI а

4.

МАТЕМАТИКА

„Архимед 2” EООД

VI а

5.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

„Просвета
Плюс” ЕАД

VI а

6.

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

„Просвета
Плюс” ЕАД

VI а

7.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

„Просвета
Плюс” ЕАД

VI а

8.

МУЗИКА

„Просвета
Плюс” ЕАД

VI а

9.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

"Клет България" ООД

VI а

10.

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

“Бит и техника”

VI а

11.

 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

СД „Педагог 6“ 

VI а

7 КЛАС

1.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

"БГ УЧЕБНИК"

VII а

2.

ЛИТЕРАТУРА

"БГ УЧЕБНИК"

VII а

3.

МАТЕМАТИКА

„Архимед 2” EООД

VII а

4.

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

СД „Педагог 6“ 

VII а

5.

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

"Клет България" ООД

VII а

6.

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

"Клет България" ООД

VII а

7.

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

"Клет България" ООД

VII а

8.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

"Просвета-Плюс" ЕАД

VII а

9.

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

"Просвета-Плюс" ЕАД

VII а

10.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

“Пиърсън едюкейшън ЛОНГМАН”

VII а

11.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

"Клет България" ООД

VII а

12.

МУЗИКА

"Просвета София" АД

VII а

13.

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 “Бит и техника”  VII а