Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Документи 2023 - 2024 г.

Заповеди за организация на учебния ден през първи учебен срок на учебната 2023-2024 година ТУК

Седмично разписание за I учебен срок на 2023-2024 - ТУК!

Седмично разписание за II учебен срок на 2023-2024 - ТУК!

Учебен план 2023-2024 година 

1 "а" клас

2 "а" клас

3 "а" клас

4 "а" клас

5 "а" клас

6 "а" клас

7 "а" клас

Форми на обучение - ТУК!

Условия за организиране на формите на обучение - ТУК!

График за консултации по предмети 1 учебен срок 2023-2024 година - ТУК!

График за допълнителен час на класа 1 учебен срок 2023-2024 година - ТУК!

График дежурни учители 1 учебен срок 2023-2024 година - ТУК!

График за консултации по предмети 2 учебен срок 2023-2024 година - ТУК!

График за допълнителен час на класа 2 учебен срок 2023-2024 година - ТУК!

График дежурни учители 2 учебен срок 2023-2024 година - ТУК!

Празничен календар - ТУК!

Спортен календар - ТУК!

Ваканции 2023-2024 година - ТУК!

Календар за 2023 – 2024 учебна година - ТУК!

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Правилник за устройството и дейността на ОУ “Васил Левски“ - ТУК!