Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Документи 2022-2023г.

Документи на училището:

Заповеди за организация на учебния ден през първи учебен срок на учебната 2022-2023 година ТУК

Седмично разписание за I учебен срок на 2022-2023 - ТУК!

Седмично разписание за II учебен срок на 2022-2023 - ТУК!

Учебен план 2022-2023 година 

1 "а" клас

2 "а" клас

3 "а" клас

4 "а" клас

5 "а" клас

5 "б" клас

6 "а" клас

7 "а" клас

Форми на обучение - ТУК!

Условия за организиране на формите на обучение - ТУК!

График за консултации по предмети 1 учебен срок 2022-2023 година - ТУК!

График за консултации по предмети 2 учебен срок 2022-2023 година - ТУК!

График за допълнителен час на класа 1 учебен срок 2022-2023 година - ТУК!

График за допълнителен час на класа 2 учебен срок 2022-2023 година - ТУК!

График дежурни учители 1 учебен срок 2022-2023 година - ТУК!

График дежурни учители 2 учебен срок 2022-2023 година - ТУК!

Празничен календар - ТУК!

Спортен календар - ТУК!

Ваканции 2022-2023 година - ТУК!

Календар за 2022 – 2023 учебна година - ТУК!

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Правилник за устройството и дейността на ОУ “Васил Левски“ - ТУК!