Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Бюджет

2023 година

 • Бюджет 2023 година на ОУ "Васил Левски" с. Караджово, общ. Садово, обл. Пловдив -ТУК
 • Отчет за бюджет 2023г. към 30 септември 2023 година може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2023г. към 31 декември 2023 година може да откриете в прикачените документи

2022 година

 • Бюджет 2022 година на ОУ "Васил Левски" с. Караджово, общ. Садово, обл. Пловдив -ТУК
 • Отчет за бюджет 2022 година - 31.03.2022г. - 30.06.2022г. може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2022г. към 30 септември 2022 година може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2022г. към 31 декември 2022 година може да откриете в прикачените документи

2021 година

 • Бюджет 2021 година на ОУ "Васил Левски" с. Караджово, общ. Садово, обл. Пловдив -ТУК
 • Отчет за бюджет 2021 година - 01.01.2021г. - 31.03.2021г. може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2021 година - 31.03.2021г. - 30.06.2021г. може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2021 година - 30.06.2021г. - 30.09.2021г. може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2021г. към 31 декември 2021 година може да откриете в прикачените документи

2020 година

 • Бюджет 2020 година на ОУ "Васил Левски" с. Караджово, общ. Садово, обл. Пловдив -ТУК
 • Отчет за бюджет 2020 година - 01.01.2020г. - 31.03.2020г. може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2020 година - 31.03.2020г. - 30.06.2020г. година може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2020 година - 30.06.2020г. - 30.09.2020г. година може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2020г. към 31 декември 2020 година може да откриете в прикачените документи

2019 година

 • Бюджет 2019 година на ОУ "Васил Левски" с. Караджово, общ. Садово, обл. Пловдив -ТУК
 • Отчет за бюджет 2019г. към 30 юни 2019 година може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2019г. към 30 септември 2019 година може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2019г. към 31 декември 2019 година - ТУК

2018 година

 • Бюджет 2018 година на ОУ "Васил Левски" с. Караджово, общ. Садово, обл. Пловдив -ТУК
 • Отчет за бюджет 2018 година - 01.01.2018г. - 31.03.2018г. - ТУК
 • Отчет за бюджет 2018г. към 30 юни 2018 година - ТУК
 • Отчет за бюджет 2018г. към 30 септември 2018 година - ТУК
 • Отчет за бюджет 2018г. към 31 декември 2018 година - ТУК

2017 година

 • Бюджет 2017 година на ОУ "Васил Левски" с. Караджово, общ. Садово, обл. Пловдив - ТУК
 • Отчет за бюджет 2017 година - 01.01.2017г. - 31.03.2017г. - ТУК
 • Отчет за бюджет 2017г. към 30 септември 2017 година - ТУК!
 • Отчет за бюджет 2017г. към 31 декември 2017 година - ТУК!

2016 година

 • Бюджет 2016 година на ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, общ. Садово, обл.Пловдив - ТУК!
 • Отчет за бюджет 2016 година - ТУК!
 • Отчет за бюджет 2016 г. към 30 септември 2016 година - ТУК!

2014 година

Бюджет 2014 година на ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, общ. Садово, обл.Пловдив - ТУК!

2013 година

Бюджет 2013 година на ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, общ. Садово, обл.Пловдив - ТУК!

2012 година

Бюджет 2012 година на ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, общ. Садово, обл.Пловдив - ТУК!

Прикачени документи

Отчет за бюджет 2018г. към 31 декември 2018 година
Отчет за изпълнение на бюджет 2019 година - 01.01.2019г. - 30.06.2019г.
Отчет за изпълнение на бюджет 2019 година - 01.01.2019г. - 30.09.2019г.
Отчет за изпълнение на бюджет 2020 година - 01.01.2020г. - 31.03.2020г.
Отчет за изпълнение на бюджет 2020 година - 31.03.2020г. - 30.06.2020г.
Отчет за изпълнение на бюджет 2020 година - 30.06.2020г. - 30.09.2020г
Отчет за бюджет 2020г. към 31 декември 2020 година
Отчет за изпълнение на бюджет 2021 година - 01.01.2021г. - 31.03.2021г. 
Отчет за изпълнение на бюджет 2021 година - 31.03.2021г. - 30.06.2021г.
Отчет за бюджет 2021 година - 30.06.2021г. - 30.09.2021г.
Отчет за бюджет 2021г. към 31 декември 2021 година 
Отчет за бюджет 2022 година - 31.03.2022г. - 30.06.2022г.
Отчет за изпълнение на бюджет 2022 година към 30.09.2022г.
Отчет за изпълнение на бюджет 2022 година към 31.12.2022г.
Отчет за бюджет 2023г. към 30 септември 2023 година
Отчет за изпълнение на бюджет 2023 година към 31.12.2023г.