Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Бюджет

2022 година

 • Бюджет 2022 година на ОУ "Васил Левски" с. Караджово, общ. Садово, обл. Пловдив -ТУК
 • Отчет за бюджет 2022 година - 31.03.2022г. - 30.06.2022г. може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2022г. към 30 септември 2022 година може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2022г. към 31 декември 2022 година може да откриете в прикачените документи

2021 година

 • Бюджет 2021 година на ОУ "Васил Левски" с. Караджово, общ. Садово, обл. Пловдив -ТУК
 • Отчет за бюджет 2021 година - 01.01.2021г. - 31.03.2021г. може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2021 година - 31.03.2021г. - 30.06.2021г. може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2021 година - 30.06.2021г. - 30.09.2021г. може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2021г. към 31 декември 2021 година може да откриете в прикачените документи

2020 година

 • Бюджет 2020 година на ОУ "Васил Левски" с. Караджово, общ. Садово, обл. Пловдив -ТУК
 • Отчет за бюджет 2020 година - 01.01.2020г. - 31.03.2020г. може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2020 година - 31.03.2020г. - 30.06.2020г. година може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2020 година - 30.06.2020г. - 30.09.2020г. година може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2020г. към 31 декември 2020 година може да откриете в прикачените документи

2019 година

 • Бюджет 2019 година на ОУ "Васил Левски" с. Караджово, общ. Садово, обл. Пловдив -ТУК
 • Отчет за бюджет 2019г. към 30 юни 2019 година може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2019г. към 30 септември 2019 година може да откриете в прикачените документи
 • Отчет за бюджет 2019г. към 31 декември 2019 година - ТУК

2018 година

 • Бюджет 2018 година на ОУ "Васил Левски" с. Караджово, общ. Садово, обл. Пловдив -ТУК
 • Отчет за бюджет 2018 година - 01.01.2018г. - 31.03.2018г. - ТУК
 • Отчет за бюджет 2018г. към 30 юни 2018 година - ТУК
 • Отчет за бюджет 2018г. към 30 септември 2018 година - ТУК
 • Отчет за бюджет 2018г. към 31 декември 2018 година - ТУК

2017 година

 • Бюджет 2017 година на ОУ "Васил Левски" с. Караджово, общ. Садово, обл. Пловдив - ТУК
 • Отчет за бюджет 2017 година - 01.01.2017г. - 31.03.2017г. - ТУК
 • Отчет за бюджет 2017г. към 30 септември 2017 година - ТУК!
 • Отчет за бюджет 2017г. към 31 декември 2017 година - ТУК!

2016 година

 • Бюджет 2016 година на ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, общ. Садово, обл.Пловдив - ТУК!
 • Отчет за бюджет 2016 година - ТУК!
 • Отчет за бюджет 2016 г. към 30 септември 2016 година - ТУК!

2014 година

Бюджет 2014 година на ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, общ. Садово, обл.Пловдив - ТУК!

2013 година

Бюджет 2013 година на ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, общ. Садово, обл.Пловдив - ТУК!

2012 година

Бюджет 2012 година на ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, общ. Садово, обл.Пловдив - ТУК!