Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Административни услуги

ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В 1 КЛАС - ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ 1 КЛАС - ТУК

ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 5 КЛАС - ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ 5 КЛАС - ТУК

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВИЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ -ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ВАЛИДИРАНЕ -ТУК

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ - ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЕСТВАНЕ  НА УЧЕНИК - ТУК

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ИЛИ КЛАС ЗА КЛАСОВЕТЕ ОТ 1 ДО 6 КЛАС В УЧИЛИЩЕ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА - ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАВАНЕ НА КЛАС - ТУК

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН -УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВЕДЕТЕЛСТВА - ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ДУБЛИКАТ - ТУК