Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Занимания по интереси 2022/2023г.

В ОУ "Васил Левски" са сформирани четири групи занимания по интереси през учебната 2022/2023 година

 

1. Група "Забавна математика" - 1 клас

Ръководител : Кичка Цанкова Боботилова

Раздел : Математика

Брой заложени часове : 60

Период на провеждане на занятията : м. 12.10.2022 г. - до 06.06.2023 г.

       Група “Забавна математика“ - Да събуди интерес към математиката и да доразвие влечението към ная. Разсъжденията върху решаването на нестандартната задача позволяват да се повдигне завесата към един необятен свят, наречен математиката. Формиране на логическо, алгоритмично и количествено мислене и прилагането на формални модели в реални задачи.

2. Група “Забавна математика“ – 2 клас .                                               

Ръководител : Фатма Вели Хабиб

Раздел : Математика

Брой заложени часове : 60

Период на провеждане на занятията : м. 20.10.2022 г. - до 29.05.2023 г.

       Група “Забавна математика“ - Да събуди интерес към математиката и да доразвие влечението към ная. Разсъжденията върху решаването на нестандартната задача позволяват да се повдигне завесата към един необятен свят, наречен математиката. Формиране на логическо, алгоритмично и количествено мислене и прилагането на формални модели в реални задачи.

3.Група “Фолклор на етносите в България“ – 5 - 6 клас.                                 

Ръководител : Мая Петрова Здравкова

Раздел : Интеркултурна комуникация

Брой заложени часове : 60

Период на провеждане на занятията : м. 11.10.2022 г. - до 27.06.2023 г.

        Група “Фолклор на етносите в България“ - Възпитаване у учениците в дух на етническа толерантност, търпимост и уважение към културата и ценностите на другите. Формиране на система от знания за обществото, света и човека. Формиране на познавателни, комуникативни и практически умения. Формиране на чувство за гордост от принадлежността към определена етническа група и към българската нация. 

4. Клуб „Шарена магия“ - 5 - 6 клас

Ръководител : Наталия Георгиева Куценко

Раздел : Изкуства и култура

Брой заложени часове : 60

Период на провеждане на занятията : м. 20.10.2022 г. - до 30.06.2023 г.

       Клуб „Шарена магия“ - Приобщаване на учениците към света на изкуството. Създаване, развиване и усъвършенстване на умения и сръчност и разширяване на творческите способности на учениците. Развиване на добър естетически вкус, творческо самочувствие и фантазия. Запознаване с български народни обичаи, занаяти чрез изработването на сувенири. Мотивиране на личните предпочитания в приложната дейност.