Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Занимания по интереси 2021/2022г.

В ОУ "Васил Левски" са сформирани четири групи занимания по интереси през учебната 2021/2022 година

 

1. Група "Гимнастика" - 1 - 4 клас

Ръководител : Васил Георгиев Димитров

Раздел : Спорт

Брой заложени часове : 60

Период на провеждане на занятията : м. 14.10.2021 г. - до 30.06.2022 г.

       Група “Гимнастика“ - Развиване на обща и специална физическа подготовка, трайно усвояване на специфичната техника на гимнастиката - техническа, психологична и теолетична подготовка. Постигане на личнастна мотивация за системни знания със спорт в свободното време. Утвърждаване на здравословен начин на живот. 

2. Група “Футбол“ – 5 - 7 клас .                                               

Ръководител : Васил Георгиев Димитров

Раздел : Спорт

Брой заложени часове : 60

Период на провеждане на занятията : м. 13.10.2021 г. - до 30.06.2022 г.

       Група “Футбол“ - Усвояване на основните сръчности на футбола и усъвършенстване на техниката на игра. Придобиване на обща и специална физическа подготовка. Запознаване с теорията и тактиката на футбола.

3.Група “Приложна математика“ – 6 „а“ клас.                                 

Ръководител : Павлинка Димитрова Андонова

Раздел : Математика

Брой заложени часове : 60

Период на провеждане на занятията : м. 14.10.2021 г. - до 30.06.2022 г.

        Група “Приложна математика“ - Да събуди интерес към математиката и да доразвие влечението към ная. Разсъжденията върху решаването на нестандартната задача позволяват да се повдигне завесата към един необятен свят, наречен математиката. Формиране на логическо, алгоритмично и количествено мислене и прилагането на формални модели в реални задачи.

4. Клуб „Забавна математика“ - „а“ клас

Ръководител : Гинка Николова Керина

Раздел : Матемтика

Брой заложени часове : 60

Период на провеждане на занятията : м. 12.10.2021 г. - до 30.06.2022 г.

       Клуб „Забавна математика“ - Развиване на математическото мислене и прилагането му в различни учебни житейски ситуации. Запознаване с различни ситуации, интересни примери и факти, които помагат на децата сами да откриват връзките и приложението на това, което научават в часовете по математика.