Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

В ОУ "Васил Левски" са сформирани четири групи занимания по интереси през учебната 2020/2021 година

 

1. Група "Баскетбол" - 5 - 7 клас

Ръководител : Васил Георгиев Димитров

Раздел : Спорт

Брой заложени часове : 60

Период на провеждане на занятията : м. 14.10.2020 г. - до 15.09.2021 г.

3. Група “Футбол“ – 4 - 7 клас .                                               

Ръководител : Васил Георгиев Димитров

Раздел : Спорт

Брой заложени часове : 60

Период на провеждане на занятията : м. 14.10.2020 г. - до 15.09.2021 г.

       

3.Група “Приложна математика“ – 7 „а“ клас.                                 

Ръководител : Павлинка Димитрова Андонова

Раздел : Математика

Брой заложени часове : 60

Период на провеждане на занятията : м. 13.10.2020 г. - до 30.06.2021 г.

        Група “Приложна математика“ - Чрез интерактивни практически задачи да се мотивират учениците за усвояване на необходимите знания по математика. Наблягане на иновативни методи - задачи, свързани с реалността и бита на хората, практически задачи за придобиване на интерес към изучавания материал. Целта е по-добри резултати на НВО.

 

5. Група "Облачни технологии" – 3 „б“ клас.

Ръководител : Мария Димитрова

Раздел : Дигитална креативност

Брой заложени часове : 60

Период на провеждане на занятията : м. 13.10.2020 г. - до 15.06.2021 г.

           

      Група "Облачни технологии"  - Повече от когато и да е било хората трябва да се развиват, за да отговарят на предизвикателствата на 21 век. Във съвременния свят едно от основните предизвикателства е боравенето с технологиите и ефективното им използване. Училището е мястото, което предоставя на учениците възможност да придобият технологични и дигитални умения, с които да се адаптират към бързоразвиващия се свят. Целта на на програмата е, по един достъпен и интересен начин, да повиши уменията на учениците в сферата на информационните технологии. А това ще се осъществи чрез практическа насоченост на часовете - изработването на проекти, работа в екип, образователни игри и интернет проучвания, които да повишат ефикасността на учебния процес и да предизвикат интереса на учениците към личностно развитие в тази сфера.