Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Занимания по интереси 2019/2020г.

В ОУ "Васил Левски" са сформирани пет групи занимания по интереси през учебната 2019/2020 година

 

1.  Клуб "Разказвачът на приказки" – 3 - 4 клас .                                               

Ръководител : 

Раздел : Технологии

Брой заложени часове : 70

Период на провеждане на занятията : м. 01.10.2019 г. - до 30.06.2020 г.

          Клуб "Разказвачът на приказки" - Проектът се реализира, както в интерес на децата с цел запознаване със съвременните български детски автори, така и в подкрепа и насърчаване на четенето, отговорното отглеждане и израстване на децата, повишаване на тяхната езикова и речева култура на образование. По време на читателски срещи се четат книгите на авторите, разказва се, рисува се, играе се, дискутира се. Развиват се основни умения, свързани с четенето.

2. група "Училище за шампиони" - 4 „а“ клас

Ръководител : Васил Георгиев Димитров

Раздел : Спорт

Брой заложени часове : 60

Период на провеждане на занятията : м. 14.10.2019 г. - до 04.07.2020 г.

     група "Училище за шампиони" - Обучението е насочено към овладяване на умения в областта на спортната гимнастика. Учениците - доказани таланти в областта на този спорт в училище, ще добият по-добър стил на изпълнение на гимнастически съчетания, което от своя страна ще доведе до изпълнение на елементите от гимнастиката на по-високо ниво, ще развие качества на непринуденост, лекота, точност и елегантност, което е важно за усъвършенстване на всеки талант.

3. Група “Работилница-творилница“ – 6 „а“ клас .                                               

Ръководител : Наталия Георгиева Куценко

Раздел : Изкуства и култура

Брой заложени часове : 60

Период на провеждане на занятията : м. 02.12.2019 г. - до 04.07.2020 г.

          Група "Работилница-творилница" - Обучението е насочено към откриване и разгръщане на потенциала на учениците в среда, различна от училищната. Прилагането на придобитите умения и сръчности при изработване на произведения с художествена стойност за участия в изложби и благотворителен базар: - ще развият естетически усет на учениците; - ще се увеличи броя на представителите на общността и на родителите, съпричастни към училищния живот.

 

4.Група “Приложна математика“ – 7 „а“ клас.                                 

Ръководител : Павлинка Димитрова Андонова

Раздел : Математика

Брой заложени часове : 64

Период на провеждане на занятията : м. 17.10.2019 г. - до 30.06.2020 г.

        Група “Приложна математика“ - Чрез интерактивни практически задачи да се мотивират учениците за усвояване на необходимите знания по математика. Наблягане на иновативни методи - задачи, свързани с реалността и бита на хората, практически задачи за придобиване на интерес към изучавания материал. Целта е по-добри резултати на НВО.

 

5. Група "IT забава" 

Ръководител : Руска Николова

Раздел : Дигитална креативност

Брой заложени часове : 70

Период на провеждане на занятията : м. 18.10.2019 г. - до 30.06.2020 г.

           

      Група "IT забава"  - Повече от когато и да е било хората трябва да се развиват, за да отговарят на предизвикателствата на 21 век. Във съвременния свят едно от основните предизвикателства е боравенето с технологиите и ефективното им използване. Училището е мястото, което предоставя на учениците възможност да придобият технологични и дигитални умения, с които да се адаптират към бързоразвиващия се свят. Целта на на програмата е, по един достъпен и интересен начин, да повиши уменията на учениците в сферата на информационните технологии и информатиката. А това ще се осъществи чрез практическа насоченост на часовете - изработването на проекти, работа в екип, образователни игри и интернет проучвания, които да повишат ефикасността на учебния процес и да предизвикат интереса на учениците към личностно развитие в тази сфера.