Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Занимания по интереси

 В ОУ "Васил Левски" са сформирани пет групи занимания по интереси от 2-ри учебен срок на учебната 2018/2019 година

 

1. Клуб “ Забавна  математика“ – I „б“ клас .                                               

Ръководител : Кичка  Цанкова  Боботилова

Раздел : Приложна математика

Брой заложени часове : 30

Период на провеждане на занятията : м. 06.02.2019 г. - до 31.05.2019 г.

         Клуб „Забавна математика  е предвиден за най- малките математици от първи клас. Неговото мото е „Математика ще зная, като уча и играя“. Негова основна  задача е : по достъпен и увлекателен начин – с приказки, игри ,театър и загадки да разкрие пред децата красотата и творчеството в математиката. Чрез остроумни, забавни и ефективни подходи, децата се поставят в позиция на откриватели, което води до дълготраен ефект на обучението чрез преживяване. Темите са разнообразни и обхващат различни сфери на приложение на математиката. Заниманията съобразени с възрастовата група стимулират любопитството на децата, поощряват тяхната изобретателност и ги правят уверени в собствените им сили. Чрез тях децата придобиват  по-добра мотивация за учене, защото разбират, че без математика не може“.

 

2. Клуб „Математиката – лесна и интересна“ - I „а“ клас

Ръководител : Гинка Николова Керина

Раздел : Матемтическа логика

Брой заложени часове : 30

Период на провеждане на занятията : м. 06.02.2019 г. - до 31.05.2019 г.

       Клуб „Математиката – лесна и интересна“ има за цел да представи на малките ученици от първи клас математиката като: забавна, лесна, интересна и увлекателна. Чрез игри, загадки, логически задачи, експериментиране, задачи – взети от живота да разкрием пред тях красотата в математиката. Учениците сами да достигат до решенията на задачите, чрез ефектни и гъвкави подходи и  да са активната страна. Играейки и преживявайки   да ги превърнем в малки математици, които неусетно да прилагат и упражняват своите умения по основните математически операции. Стимулирайки и поощрявайки ги ще развиват логическото мислене,  креативността, въображението си за справяне с различни житейски ситуации в заобикалящия ни свят.

                                                                          В крайна сметка, математиката е едно средство за изучаване и разбиране на света.

                                                                                                        Аз, естествено, не знам дали ще бъде по-добре, ако е различно.

                                                                                                                Но трябва да бъде различно, за да бъде поне малко добре.

                                                                                                                                                 Георг С. Лихтенберг (1742-1799)

 

3. Група “ Магията на изкуството и технологиите“ – VI „а“ клас .                                               

Ръководител : Ана Петрова Георгиева

Раздел : Креативно мислене в действие

Брой заложени часове : 30

Период на провеждане на занятията : м. 06.02.2019 г. - до 15.06.2019 г.

          Група "Магията на изкуството и технологиите" Изкуството е магия. Чрез него учениците ще разкриват таланта си, за който не са подозирали. Да правиш изкуство означава да мислиш, твориш, да създаваш. Необходимо е да му проправя път  към съзнанието на всеки ученик, за да представи себе си в по-добра светлина. За художественото изкуство принос имат и съвременните технологии. Чрез тях ще постигнем по-добре целта си и ще помогнат на учениците да разкрият по-лесно своите идеи и мисли. Всеки от тях вижда от различен ъгъл, всеки е от широкия свят. Ще покажи своите възможности и способности чрез магията на изкуството и технологиите.

 

4.Група “ Любознайко“ – V „а“ и V „б“клас.                                 

Ръководител : Мария Георгиева Димитрова

Раздел : Дигитални умения

Брой заложени часове : 30

Период на провеждане на занятията : м. 06.02.2019 г. - до 15.06.2019 г.

         Група “ Любознайко“ В съвременния свят на бързо развиващи се технологии и децата на 21 век, училището е един от основните фактори за развитие и подпомагане на интересите на новия тип ученици. Чрез познанието за постоянно променящите се дигитални и облачни технологии учениците възприемат учебния материал по-лесно, чувстват се в своята естествена среда и разкриват своите интереси и потенциал. Това изгражда у тях самочувствие, че са по-добри, по-можещи и по-успешни.

 

5. Група "Традиции в бъдещето" 

Ръководител : Таня Здравкова Кичукова

Раздел : Гржданко образование

Брой заложени часове : 30

Период на провеждане на занятията : м. 15.02.2019 г. - до 15.07.2019 г.

            Група "Традиции в бъдещето" - Възраждане на  българските традиции в селата. Изучаване и възстановка на различни обичаи.