Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

ФУЧ "Фолклор на етносите" - от 5 до 7 клас