Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Дейности

 

ОСНОВНИ ФОРМИ НА ИЗВЪНКЛАСНА РАБОТА В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

 

Учебна 2013-2014


В Основно Училище”Васил Левски” учат деца от три населени места и три етноса – български, ромски и турски. Реализират дейност девет групи за извънкласни дейности, финансирани от бюджета на училището.


Част от групите са сформирани по проекти, но са доказали полезността си и са намерили своята устойчивост.


1. СИП”Фолклор на етносите— ромски фолклор”– опознаване на различни култури, празници и обичаи.Ръководител – Мая Здравкова

 

2. СИП “Футбол”– спортът е важен за развитието на подрастващите.Ръководител – Васил Димитров

 

3. Клуб “Шарена магия”– развива у учениците умения в областта на приложните изкуства. Ръководител – Наталия Куценко

 

4. Клуб “Приятели на словото и сцената”– развива артистичните и творчески умения на учениците.Ръководител-Станка Тонева

 

5. Клуб “Краезнание”– опознават родния край, традиции и обичаи.Ръководител – Мая Здравкова

 

6. Клуб “ Чучулига” и клуб “Палитра”– развива музикалните умения на учениците.Ръководител – Веселина Черпокова

 

7. Клуб “Танцово изкуство”– две групи.Ръководител– Веселина Черпокова

 

Изявите и дейностите на отделните групи можете да следите в раздел Новини на сайта ни.

 

  • СИП „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V-VIII КЛАС С РЪКОВОДИТЕЛ : АНА ГЕОРГИЕВА
  • СИП „ФУТБОЛ “ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ II-IV КЛАС, V-VIII КЛАС С РЪКОВОДИТЕЛ : ВАСИЛ ДИМИТРОВ
  • СИП „ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ III-IV КЛАС С РЪКОВОДИТЕЛ : СТАНКА ТОНЕВА 
  • СИП „ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V-VIII КЛАС С РЪКОВОДИТЕЛ : МАЯ ЗДРАВКОВА 
  • СИП „ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ III-IV КЛАС С РЪКОВОДИТЕЛ : СВЕТЛА ДЯКОНОВА
  • СИП „ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V-VIII КЛАС С РЪКОВОДИТЕЛ : НАТАЛИЯ КУЦЕНКО
  • СИП „МУЗИКАЛНО – ТАНЦОВО ИЗКУСТВО“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-IV КЛАС, V-VIII КЛАС С РЪКОВОДИТЕЛ : ВЕСЕЛИНА ЧЕРПОКОВА