Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Училищни документи свързани с организацията на работата през учебната 2022-2023 година в условията на Covid-19