Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Училищни документи свързани с организацията на работата през учебната 2021-2022 година в условията на Covid-19

 

Уважаеми родители,
скъпи ученици,

публикуваме на Вашето внимание заповедите и документите, свързани с организацията на работа в ОУ „Васил Левски“, с. Караджово през учебната 2021 – 2022 година в условията на COVID-19:

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19

В ОУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ с. КАРАДЖОВО

  

Във връзка със създаването на безопасна среда за учители и ученици по време на учебния процес се приемат следните мерки за безопасност:

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

 1. Всички ученици следва да носят предпазни маски, осигурени от родителите, в сградата на училището. При нарушение ученикът/учениците ще бъдат санкционирани.
 2. Родителите да осигурят дезинфектант за всяко дете /мокри кърпи, сапун.
 3. На децата да се напомня за често измиване на ръцете със сапун.
 4. Пътуването в училищния автобус ще се осъществява с предпазни маски.
 5. При установен случай на COVID – 19 на член от семейството на ученика, следва да се уведоми училищната институция.
 6. На 15.09.2020г. учениците да донесат попълнена от родител декларация по образец, с която ще бъдат допуснати в сградата на училището.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО:

 1. Движението по коридорите ще се осъществява по указания.
 2. По време на междучасията учениците да бъдат на открито, докато времето го позволява.
 3. Учениците от всеки клас да се обучават в един кабинет
 4. Обедното хранене на учениците да се осъществява в кабинетите за ЦДО под ръководството на учител.
 5. В класните стаи по време на учебните часове маските са препоръчителни.
 6. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

ЗАБРАНЯВА СЕ:

 1. Влизането на външни лица в двора и сградата на училището.
 2. Струпването на ученици в прекалена близост.

 

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището

 

При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.). Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома, придружен от родител. На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му. Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност). Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

 

Документите са разработени на основата на публикуваните в сайта на МОН –НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19