Facebook

ОУ Васил Левски

Основно училище в с. Караджово, община Садово

Актуални новини
Няма изображение

График по дати и предмети за редовна изпитна сесия на самостоятелна форма на обучение 2022/2023 година

График по дати и предмети за редовна изпитна сесия на самостоятелна форма на обучение -
Няма изображение

Обява - образователен медиатор по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Обява - образователен медиатор по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и
Няма изображение

ОБЯВА ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ ПО НП "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА"

Днес, 13.06.2022 г., се проведе ПС, на който бе взето решение ОУ „Васил Левски“ с. Караджово да