ОУ Васил Левски

Основно училище в с. Караджово, община Садово

Актуални новини
Няма изображение

ЗАПОВЕДИ И ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА В ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Уважаеми родители,скъпи ученици, в раздел За нас-училищни документи са публикувани заповедите и документите,
Няма изображение

Информация за COVID-19

Уважаеми родители,за периода 15.09.-18.09.2020г в ОУ "Васил Левски" с. Караджово няма болни, нито лица със
Няма изображение

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Обява - образователен медиатор ОБЯВА Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001
Няма изображение

ТРИНАДЕСЕТАТА БЛАГОТВОРИТЕЛ НА ВЕЧЕР НА УЧИЛИЩЕТО

Колективът на ОУ “Васил Левски” с.Караджово, в партньорство с Училищното настоятелство и община