ОУ Васил Левски

Основно училище в с. Караджово, община Садово

Актуални новини
Няма изображение

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Обява - образователен медиатор ОБЯВА Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001
Няма изображение

ТРИНАДЕСЕТАТА БЛАГОТВОРИТЕЛ НА ВЕЧЕР НА УЧИЛИЩЕТО

Колективът на ОУ “Васил Левски” с.Караджово, в партньорство с Училищното настоятелство и община
Няма изображение

Стипендиантите на журналистите от Аз-буки

Стипендиантите на журналистите от „Аз-буки”   07.07.2020 /07:53 | Източник: Aз