Facebook

ОУ Васил Левски

Основно училище в с. Караджово, община Садово

Актуални новини
Няма изображение

Преустановени учебни занятия на учениците в дневна форма на обучение - 03.11.2021г. - 16.11.2021г./включително/

Скъпи родители, уведомявам Ви, че се преустановяват присъствените учебни занятия на учениците в дневна форма
Няма изображение

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022
Няма изображение

График по дати и предмети за поправителна изпитна сесия на дневна и самостоятелна форма на обучение

График по дати и предмети за поправителна изпитна сесия на дневна и самостоятелна форма на обучение -